Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

Використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

 

19501,30

59423

40265

35327

64361

2120 нарахування на заробітну плату

 

44004,49

 

В т.р д одаткові освітні послуги

Комунальні платежі

 

поступило

використано

 

 

план

витрачено

 

13020

8949

 

водопостачання

 

287,96

 

електроенергія

 

12009,88

 

Благодійні внески

Послуги інтернет

 

250,00

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

За харчування

 

27864,26

203,24

1010,00

 

1213,24

Навчання спеціалістів

 

180,00

 

По спеціальному фонду були проплачені платежі:

Навчання спеціалістів -1110,00 грн

Господарчі товари -1443,00 грн

Продукти харчування  -23825,42 грн

В березні оприбутковані канцелярські та господарські товари від батьківського комітету  на суму – 6172,09 грн

Спостереження за пожежною сигналізацією

 

400,00

Техобслуговування пожежної сигналізації

 

915,88

Послуги охорони

 

 

250,00

Вивіз ТПВ

 

750,00