Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

Використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

 

77926,64

54253

1862,00

160,00

55955

2120 нарахування на заробітну плату

 

17497,79

 

В т.р д одаткові освітні послуги

Комунальні платежі

 

поступило

використано

 

 

план

витрачено

 

 

 

 

водопостачання

 

757,80

 

електроенергія

 

7517,12

 

Благодійні внески

Послуги інтернет

 

250,00

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

За харчування

 

 

2213,24

3000,00

 

5213,24

Вивіз рідких нечистот

 

3502,00

 

По спеціальному фонду були проплачені платежі:

Продукти харчування  -159,66 грн

 

Спостереження за пожежною сигналізацією

 

400,00

Техобслуговування пожежної сигналізації

 

915,88

Послуги охорони

 

 

250,00

Гідравлічне випробування системи опалення

 

2200,00

Лабораторні дослідження води та піску

 

2184,74

 

Ремонт системного блоку

 

2200,00