16.06. 2020 року

Ясел-садок знаходиться за адресою:

смт. Антонівка, вул. Зарічна, 51

Проектна потужність - 55 місць.

            У Антонівському яслах-садку № 51 Херсонської міської ради (далі - ясла-садок) функціонувало три групи загального розвитку для  дітей віком від 2-х до 6 (7) років: 1 група раннього віку; 2 дошкільні групи з 10,5 та                12 годинним режимом, які відвідувало 73 дитини.

Аналіз комплектування груп за нормами та середні показники фактичного комплектування груп ясел-садка за звітний період вказував на перевантаження облікового складу відносно нормативів на 10%.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління закладом дошкільної освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Ясла-садок - україномовний. У своїй діяльності ясла-садок керувався законодавством України, чинними нормативно-правовими актами у галузі освіти. Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно річного плану роботи за програмою «Дитина».

Кадрове забезпечення

Ясла-садок 100% забезпечений кадрами відповідно до штатного розпису. Педагогічний колектив нараховує 7 осіб, з них повну вищу педагогічну освіту мають 5 педагогів (71%), базову вищу педагогічну освіту 2 педагоги (29%). У цьому навчальному році 2 педагоги атестувалися на підтвердження категорії, 1 педагог на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст I категорії».  Якісний педагогічний склад покращився на 29 %.

Педагоги постійно підвищують свою майстерність,  професійний рівень, творчий розвиток,  про що свідчать сертифікати та дипломи.

Ясла-садок мав всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих потреб вихованців, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлювалося розвивально-ігрове середовище.

 Управлінська діяльність

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи ясел-садка за попередній навчальний рік, а саме:

1.     Удосконалити роботу з формування здоров’язберігаючої  компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності дитини.

2.     Забезпечити роботу з розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

3.     Удосконалювати роботу з патріотичного виховання дошкільників в контексті духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

      У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в яслах-садку.

Наприкінці навчального року, з 16 березня 2020, ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу і МОН України було запроваджено карантин на території всієї країни. Це внесло свої корективи у діяльність закладу в цілому. Освітня діяльність у закладі булла перепрофільована на дистанційну роботу.

Проведення он-лайн занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки. Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував освітню діяльність в динамічному режимі.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником роботи педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Дитина»  рівень знань дітей відповідав вимогам даної програми (вересень-73% , січень-88%.).    

             Методична робота

Методична робота,  а саме: педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, консультації,  колективні перегляди, тренінги сприяла розвитку творчості, ініціативи та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу. Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу.

Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного,  мовленнєвого виховання дітей, здоров’язберігаючої компетентності дитини.

Для удосконалення комунікативного мовлення дітей засобами ігрових технологій для  вихователів проведено інтерактивний семінар-практикум: «Комунікативний розвиток  дошкільника через використання інноваційних технологій», де обговорювались питання організації та удосконалення комунікативно-мовленнєвої роботи з дітьми засобами ігрових технологій, також питання «Використання мнемотехніки з розвитку зв’язного мовлення». Практичною частиною семінару була виставка-огляд ігор для удосконалення мовлення дитини, зроблених руками педагогів.

Урізноманітнюючи  форми та прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками з патріотичного виховання був проведений семінар-практикум на тему: «Патріотичне виховання дошкільників», де обговорювалися методи, прийоми, форми роботи як з дітьми, так і з батьками з основних напрямів патріотичного виховання. Вихователі кожної із груп поділилися своїм досвідом роботи з сім’ями з цього питання.

Найголовнішою подією цього року для нашого садка стала ювілейна дата - 50-річчя з дня заснування закладу. Найактивнішу участь взяли батьки і діти, випускники минулих років, колектив ясел-садка. Почесними гостями на святі стали колишні працівники ясел-садка та представники громадськості.

На базі садка був проведений конкурс серед батьків «Краща візитівка ясел-садка «Колобок», де були присутні депутати Херсонської міської ради Юрій РОЖКОВ, Галина ЛУГОВА, які привітали учасників й переможців та нагородили пам’ятними подарунками.

            Вихованці і вихователі ясел-садка брали участь у міських заходах:

-         конкурс «Крок до зірок» (III місце) у номінації: «Зіркова родина»,

-         конкурс малюнків «Світ очима дітей»,

-         фестиваль «Літературні намистинки» (лауреат) у номінації: «Читання прози, віршів напам’ять»;

-         II Всеукраїнське заняття доброти на тему: « Гуманне і відповідальне ставлення до тварин»;

-         благодійна акція «Допоможи медику», перерахувавши кошти лікарні Дніпровського району ім. Лучанського;

-         педагоги постійно беруть участь у створенні проєктів для покращення благоустрою території та приміщень закладу.

       Музичним керівником разом з вихователями проведені розваги:

-         до Дня Дошкілля - розвага «Життя ми дітям віддаємо по краплині»,

-         музично-спортивна розвага з батьками - «Як козаки картоплю визволяли»,

-         різдвяне свято - «Щедрий вечір добрим людям»,

-         до Дня захисту дітей - «Радісно усім нам жити, разом будемо радіти».

        Упродовж року в яслах-садку працювала хореографічна студія, гуртки:  «Маленькі краєзнавці», «Звукарик», «Спортивна гімнастика», логіко-математичний гурток. Проводилися консультації для батьків на тему: «Сім’я- перша сходинка зростання дитини», «Із чого починається Батьківщина?», «Здоров’язберігаючі технології в дошкільному закладі: спортивна гімнастика, хореографія»», «Функціональна готовність дитини до шкільного життя».

У вересні пройшли загальні батьківські збори з питань: «Взаємодія батьків та педагогів у вихованні дітей. Підсумки оздоровчого періоду. Організація харчування в яслах – садку». А в травні карантин вніс свої корективи і загальні батьківські збори було скасовано. Групові батьківські збори: «Організація освітнього процесу з дітьми ясельної групи» - ясельна група, «Взаємодія садочка і сім’ї у вихованні особистості» - середня група, «Психологічний портрет дитини шостого року життя» - старша група, були проведені із застосуванням дистанційних форм роботи.   

  Під час карантину педагогами нашого закладу створено ютуб канал та розміщено на ньому 50  відеозанять для дітей дошкільного віку.

Зважаючи на реалії сьогодення, майже все друге півріччя, ми працювали дистанційно. Вихователі розробили плани роботи з дітьми та батьками, плани самоосвіти. Робота з батьками проводилася в  месенжерах, у соціальній мережі Vaber. Педагоги закладу брали активну участь в он-лайн семінарах, вебінарах, конференціях.

          Робота медичного персоналу

         Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітній процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості, загартуванню. Показники захворюваності не змінилися у порівнянні з минулим роком В закладі постійно проводяться профілактичні заходи задля зниження рівня захворюваності вихованців:

- контроль за станом здоров’я дітей;

- ретельний ранковий фільтр;

- активний руховий режим;

- профілактичні бесіди з батьками щодо здорового способу життя.

Директор та медична сестра постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, санітарний  стан. Під час карантину у яслах-садку постійно здійснювалися протиепідеміологічні заходи.

 Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Харчування у яслах-садку було раціональне, збалансоване, триразове, відповідно затверджених міською санітарно епідеміологічною службою сезонних меню. Середній відсоток виконання норм харчування за минулий навчальний рік становив 82%, що на 14% більше порівняно з 2018/2019 н.р.. На покращення виконання норм суттєво вплинуло підвищення вартості харчування. Це також дало змогу урізноманітнити меню.

Питання організації харчування в яслах-садку обговорювалось на загальних батьківських зборах, на позачергових зборах в лютому, постійно розглядалось на виробничих нарадах.

Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку покращився. Харчоблок коштом міського бюджету було укомплектовано новим кухонним обладнанням, що повністю відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи закладу дошкільної освіти. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював директор закладу та медична сестра.

 Створення умов щодо безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань БЖД;

- робота з батьками.

        Протягом року була проведена потужна робота з організації роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу:

- проведений практичний тренінг з евакуації з усіма учасниками освітнього процесу;

- систематично проводилася робота з дітьми з питань особистої безпеки в природі, побуті, на дорозі;

- вихованці та педагоги закладу брали активну участь в Тижнях та Місячниках безпеки.

Кожен працівник ясел-садка проявляв турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувалося усунення несправності устаткування, ремонт меблів та придбання нових меблів, іншого обладнання.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час освітнього  процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

Матеріально-технічна база

 Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності керівника.

         Впродовж 2019-2020 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  переважно за рахунок бюджетних коштів, допомоги батьків, спонсорів. Звіт про використані кошти щомісячно висвітлювався на сайті ясел-садка.

         Продовж навчального року за допомоги батьків була проведена наступна робота:

-         заміна освітлення для всіх 3 груп та коридорів;

-         придбано 2 додаткових  вогнегасника;

-         декоративно оздоблені панно на стінах 2 груп;

-         зроблено косметичний ремонт коридору ясельної групи;

-         придбано нові шафи у роздягальню ясельної групи;

-         обрізано 5 дерев на ігрових майданчиках;

-         озеленено територію закладу деревами, кущами та багаторічними квітами;

-         придбано  пилосос;

-         придбано відеодомофон та встановлено відеоспостереження на господарчому дворі;

-         придбано 5 нових диванчиків для середньої та старшої груп.

За рахунок бюджету Антонівської селищної ради:

-         замінені старі вхідні двері до 3 груп на нові металопластикові;

-         придбано акустичну колонку для музичної зали;

-         придбано сканер для бухгалтерії;

-         відремонтовано систему опалення.

За рахунок бюджету Херсонської міської ради:

-         зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати в ясельній групі;

-         придбано нове обладнання для харчоблоку (протирочна машина, холодильник, м’ясорубка, жарочна шафа, електрична плита, стелажі, столи);

-         зроблено поточний ремонт електромережі закладу.

За підтримки депутата Херсонської обласної ради Юрія РОЖКОВА протягом звітного періоду отримано спонсорську допомогу: праску, кольоровий принтер, 2 вуличні лавки та дезінфікуючі засоби.

      Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей.

Успіхи ясел-садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.