04.06. 2021 року

Антонівський заклад дошкільної освіти

знаходиться за адресою:

смт. Антонівка, вул. Зарічна, 51

Антонівський заклад дошкільної освіти № 51 Херсонської міської ради (далі -ЗДО) – україномовний. ЗДО №51 в своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законами, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Базовим компонентом дошкільної освіти, рішенням Херсонської міської ради, її виконавчого комітету,  розпорядженням міського голови, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.                      

Організація освітнього процесу здійснюється відповідно річного плану роботи за програмою «Дитина».

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

          реалізація державної політики в сфері дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та забезпечення соціальної адаптації дітей дошкільного віку;

          забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх нахилів, здібностей,  індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

          забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов закладу дошкільної  освіти  та  готовності  до  шкільного  навчання;

          організація комплексної педагогічної, методичної та консультаційної допомоги  сім’ям,  залучення  батьків  до  освітнього процесу;

          збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

          виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

          формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття  нею  соціального  досвіду;

          морально-соціальний  розвиток  дитини  з  перших  років  її  життя;

          здійснення  соціально-педагогічного  патронату  сім’ї;

          здійснення  інклюзивної  освіти  (за потреби батьків);

          раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм  навчання, виховання  та  розвитку  дітей  раннього  та  дошкільного  віку;

          провадження  експериментальної  та  інноваційної  діяльності;

          взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей.

У ЗДО функціонує  три групи загального розвитку для  дітей віком від 2-х до 6 (7) років: група раннього віку  - 22 дитини; різновікова група (3-5 років) – 27 дітей; різновікова група (4-6 років) – 26 дітей. Всього у  ЗДО здобувають освіту 75 дітей, що перевищує проектну потужність закладу (55) на 36%. 

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління ЗДО.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Режим роботи

ЗДО працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи закладу: 07:00-17:30 (чергова група - 07:00-19:00).

Кадрове забезпечення

ЗДО 100% забезпечений кадрами відповідно до штатного розпису. У складі педагогічного колективу 7 осіб: директор, вихователь-методист, 4 вихователів, 1 музичний керівник, з них повну вищу педагогічну освіту мають 5 педагогів (71%), базову вищу педагогічну освіту  - 2 педагоги (29%). Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень.

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації. Основною формою удосконалення рівня професійної компетентності є самовдосконалення шляхом цілеспрямованої і систематичної самоосвітньої діяльності. Серед форм організації підвищення кваліфікації, які обираються вихователями, найбільш поширеними є участь у вебінарах, тренінгах, майстер-класах, конференціях та на курсах в ХАНО. Наявний перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації, свідоцтва та сертифікати. Педагогічні працівники брали активну участь у методичному навчанні: Вебінар Н.Гавриш: «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»; Пленер-практикум М.М. Шуть: Соціокультурні ігри дітей у сучасних умовах - «Fabrik patterns»; практикум Г. Чепурний «Мнемотехніка: розвиток зв’язного мовлення»; вебінар Г. Чепурний «Мнемотехніка: дивергентне мислення», що сприяло розвитку їх творчих здібностей та підвищенню майстерності. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного із них.

Управлінська діяльність

         З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ЗДО були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

У 2020-2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму роботи в ЗДО. 

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2020-2021 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи ЗДО за попередній навчальний рік, а саме:

1. Створити умови для гармонізації особистісного розвитку, самомотивації та самовдосконалення педагогів.

2. Сприяти подальшому удосконаленню культури українського мовлення між учасниками освітнього процесу як основи формування національно-патріотичних почуттів.

3. Удосконалювати роботу з екологічного виховання, як складової частини всебічного й гармонічного розвитку особистості.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарах практикумах, педагогічних радах, на відкритих переглядах занять, вивчались під час тематичних, комплексних, епізодичних перевірок.

Методична робота

         Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ЗДО на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

Виконуючи завдання, визначені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття було винесено лише основний зміст програми, що продовжили в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. У роботі з дітьми було використано як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, квестів. Педагоги ЗДО використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології.

Аналізуючи рівень організації і проведення, ефективність і доцільність проведених методичних заходів, найбільш результативними вважаємо:

- цікаво і змістовно були проведені педради з таких тем: «Впровадження в освітній процес інформаційних технологій в умовах дистанційного навчання, формування медіа-грамотності» (круглий стіл); «Формування культури сортування сміття та поводження з побутовими відходами в учасників освітнього  процесу»; «Навчальний рік позаду: підсумки, проблеми, реалії».

- важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ЗДО є участь у проведенні:

- теоретичного семінару: Мотиваційно-рефлексійний тренінг «Перезавантаження після відпустки»; Семінару-практикуму: «Інтервізія».

-тематичних занять, присвячених Дню: Знань, Книги, Довкілля, Землі, Вишиванки, Космонавтики, Поезії, Дошкілля, Святого Миколая, Захисту дітей, Матері, Театру, Соборності України, Святого Валентина, Рідної мови.

Упродовж 2020/2021 н.р. педагогічний колектив приймав участь у міських, обласних конкурсах, акціях:

- Спортивна розвага «Подорож до джунглів» у рамках проведення міської спартакіади «Крок до Олімпу».

- Міський конкурс дитячого малюнку «Світ очима дітей» на тему «Здоров’я»

- Фестиваль дитячої творчості «Літературні намистинки» у номінації «Читання прози і віршів» (диплом переможця)

- Міський конкурс для дошкільників «Крок до зірок» у номінації «Танцювальна галактика» (І місце)

- Лайт-конкурс «Краще естетичне оформлення Фойє ЗДО»-2021 (3 місце)

- Екологічний флешмоб: «Дерева замість квітів»

Ураховуючи вимоги Базового компонента дошкільної освіти та чинної програми  «Дитина», у ЗДО проводили спостереження за рівнем компетентності в різних сферах життєдіяльності. Дані заносили в картку «Моніторинг рівня знань дітей» (вересень-57% , травень-94%).

У ЗДО сприяють реалізації змісту варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти. У закладі впроваджено п’ять додаткових освітніх послуг: три гуртки на платній основі («Звукарик», «Хореографія», «Логіка») та два гуртки на безоплатній основі («Спортивна гімнастика», «Маленькі краєзнавці») за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти.

Робота медичного персоналу

У ЗДО створені умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти, яке відповідає вимогам Порядку медичного обслуговування дітей у ЗДО  та сприяє зміцненню й збереженню їх життя і здоров’я. Постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування та раціонального харчування, а також профілактичні заходи задля зниження рівня захворюваності вихованців:

- контроль за станом здоров’я дітей;

- ретельний ранковий фільтр;

- активний руховий режим;

- профілактичні бесіди з батьками щодо здорового способу життя.

Директор та медична сестра постійно контролюють дотримання у групах протиепідеміологічних заходів, режиму дня і провітрювання, санітарний  стан.

Організація харчування

У ЗДО створені умови для харчування здобувачів дошкільної освіти. Обладнання і стан харчоблоку відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Харчування - раціональне, збалансоване, триразове, відповідно затверджених міською санітарно епідеміологічною службою сезонних меню. Середній відсоток виконання норм харчування за минулий навчальний рік становить 99,5%, що на 17,5% більше порівняно з 2019/2020 н.р.. Процес організації харчування у ЗДО організовано відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ. Режим харчування вихованців цілком відповідає режиму роботи ЗДО та сприяє формуванню культури здорового харчування та культурно-гігієнічним навичкам здобувачів дошкільної освіти. Загальний контроль за станом харчування здійснює директор закладу та сестра медична. Для всіх учасників освітнього процесу доступне щоденне меню, яке висвітлено на веб-сайті ЗДО.У закладі харчуються діти пільгових категорій.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань БЖД;

- робота з батьками.

        Протягом року вихованці та педагоги закладу брали активну участь в Тижнях та Місячниках безпеки та систематично проводили роботу з дітьми з питань особистої безпеки в природі, побуті, на дорозі.

Кожен працівник ЗДО проявляв турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на ігрових майданчиках. Вчасно відбувалося усунення несправності устаткування, ремонт меблів та придбання нових меблів, іншого обладнання.

Матеріально-технічна база

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази ЗДО. Саме тому педагогічний колектив продовжує працювати над створенням та оновленням розвивального предметно-ігрового середовища для створення оптимальних умов перебування дітей в ЗДО.

      Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у ЗДО створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, проте, є ряд недопрацьованих питань, на які треба звернути увагу:

-замінити застаріле обладнання на спортивному майданчику;

- розширити приміщення ЗДО для організації групового осередку та  спортивної  зали;

- забезпечення комп’ютерною технікою групових осередків;

-облаштувати територію ЗДО новим асфальтним покриттям;                                          

- побудувати  критий павільйон  на ігровому майданчику та створити сучасні  ігрові зони на подвір’ї ЗДО.

Протягом 2020/2021 навчального року батьки та громадськість знайомилися з роботою ЗДО через ЗМІ, електронні батьківські куточки, сайт управління освіти Херсонської міської ради, веб-сайт ЗДО.

 

Від імені всього колективу і особисто від себе висловлюю подяку батькам вихованців, які небайдужі до життя нашого закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в ЗДО буде проводитись робота для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, громадськістю.

 

 

В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази в поточному році було придбано:

 IMG_20210604_0001.jpg — 1.67 MB