Батькам на замітку

Інформація про заклад дошкільної освіти

Антонівський заклад дошкільної освіти № 51 "Колобок" створено у 1969 році. 

Проектна потужність -  55 місць. У 2020-2021 навчальному році у яслах-садку виховується 75 дітей.

Заклад має власну твердопаливну котельню.

Функціонує 3 групи, з них: 

 - 1 група раннього віку: "Сонечко" - 22 дитини;

 - 2 групи дошкільні: різновікова (3-5р.) "Веселка"- 27 дітей, різновікова (4-6р.) "Барвінок" - 26 дітей.

Ясла-садок - україномовний.

Структура та органи управління закладу: директор, адміністрація, педагогічна рада.

Вакантних посад - немає.

 ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ 

в Антонівському закладі дошкільної освіти № 51

ЗДО  працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи груп ясел – садка:

07:00-17:30

чергова група:

07:00-19:00

Ранковий прийом дітей здійснюється з 7:00 до 8:00. 

Діти з ознаками захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються.

Після перенесеного захворювання прийом дітей дозволяється лише за наявності медичної довідки.

Дітям до 3-х років щодня під час прийому до дошкільного закладу проводиться термометрія (вимірювання температури).

 

Під час відсутності дитини в дошкільному закладі за нею зберігається місце  у разі:

• хвороби,

• карантину,

• санаторного лікування, 

• на час відпустки  батьків або  осіб,  які  їх  замінюють,

• у  літній  оздоровчий  період (75 днів)

 

Відрахування  дитини  з  дошкільного  закладу  може здійснюватись:

• за  бажанням  батьків   осіб,  що  їх  замінюють;

•  на  підставі  медичного  висновку  про  стан  здоров’я   дитини,  що  виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у  дошкільному  закладі  даного  типу;

• у разі  несплати  батьками  або  особами,  які їх  замінюють, плати  за  харчування  дитини  протягом  двох  місяців.

 

Організація харчування дітей

Організація харчування дітей у дошкільному закладі регламентоване нормативними документами:

 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р.№298/227 (зі змінами);

• Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591  «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (із змінами).

• Порядок   організації   харчування   дітей   у  навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005  N 242/329.

• У дошкільному закладі здійснюється триразове харчування у суворо визначений час з інтервалами у 3-4 години:

• для групи  раннього віку (від 2 до 3 років) 

• сніданок 8.00-8.45

• обід 11.40-12.20

• вечеря 15.15-15.50;  

• для дошкільних груп (від 3 до 6 років)

• сніданок 8.30-9.00

• обід 12.00-13.00

• вечеря 15.30-16.10. 

Об'єм порцій відповідає віку дитини. 

Оплата за харчування дітей становить 60%  від вартості харчування на день. Згідно з рішенням виконкому Херсонської міської ради від 23.08.2019 № 302 сума оплати для батьків складає 30 грн для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років) та 20,40 грн - для дітей раннього віку (від 2 до 3 років). 

Оплата за харчування здійснюється лише за дні відвідування дітьми дошкільного закладу.

Пільги на харчування дитини надаються після надання підтверджуючих документів,  встановлених чинним законодавством. Вносити плату за харчування необхідно до банківської установи до 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата.

Організація освітнього процесу

ЗДО здійснює освітній процесс  відповідно до вимог державного стандарту - Базового  компоненту дошкільної освіти.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, надаються на платній основі,  згідно договору, укладеному між батьками,  або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження  дитини,  визначеного Міністерством освіти і науки  разом з Міністерством охорони здоров’я.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, або на осіб, які їх замінюють.  Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя і здоров’я.

Організація освітнього процесу у дошкільному закладі здійснюється згідно режиму дня. Режим дня кожної вікової групи відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять, різних видів діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо.

• Щоденна загальна тривалість прогулянки дітей становить 4 год., 

• Загальна тривалість сну для дітей від 2 до 3 років -  становить 3 год.,

• Для дітей від 3 до 6 років – 2-2,5 год.

• Заняття для дітей від 2 до 3 років проводяться у кількості 10 на тиждень ( 2 на день) тривалістю до 10 хв. 

• Для дітей від 3 до 4 років проводиться 11 занять на тиждень тривалістю не більше 15 хв. 

• Для дітей від 4 до 5 років – 12 занять на тиждень тривалістю до 20 хв. 

• Для дітей від 5 до 6 років – 15 занять на тиждень тривалістю до 25 хв.

  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- Сприяти отриманню дитиною освітніх послуг, які надає ясла-садок 

- Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, збереження навколишнього середовища.

- Постійно дбати про збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей.

- Поважати гідність дитини.

- Виховувати у дитини любов до праці, поважне ставлення до оточуючих.

- Дотримуватись правил гігієни та санітарії у догляді за дитиною.

- Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, Статуту, режиму роботи ясел-садка: 10,5 годин, з 7.00 до 17.30, чергова група з 17.30 до 19.00, 5 днів на тиждень, вихідні – субота та неділя.

- Відповідно до чинного законодавства України своєчасно здійснювати оплату за харчування дитини у яслах-садку  (щомісяця до 10 числа).

- Брати участь у громадському житті ясел-садка № 51, відвідувати групові та загальні батьківські збори.

- Виконувати рішення батьківських зборів.

- Брати участь у культурно-масових заходах групи та ясел-садка 

- Своєчасно приводити дитину в ясла-садок, не запізнюватися, не порушувати режим ясел-садка, не пропускати заклад без поважних причин.

- У разі відсутності дитини негайно повідомляти вихователя, адміністрацію ясел-садка про причини відсутності та стан здоров'я дитини.

- Після хвороби чи інших причин відсутності дитини у яслах-садку  надавати довідку лікаря про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення.

- Не приводити хвору дитину у ясла-садок, у разі виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомляти вихователя групи, старшу медичну сестру.

- У разі алергійних реакцій або хронічних захворювань дитини повідомляти старшу медичну сестру, вихователя.

- Під час ранкового прийому передавати дитину лише вихователеві групи персонально. Не дозволяється самостійно відпускати дитину до ясел-садка.

- Забирати дитину вчасно із ясел-садка.

- Неповнолітнім дітям та стороннім особам, яких не зазначено батьками у письмовій заяві, діти із ясел-садка  не віддаються.

- Батькам та іншим особам у стані алкогольного сп’яніння приходити за дітьми забороняється.

- Своєчасно надавати, передбачені переліком, документи на отримання пільг за харчування дитини у яслах-садку, у порядку встановленому чинним законодавством.

- Завчасно повідомляти та писати заяви у випадку санаторного лікування дитини, відсутності дитини у яслах-садку на період відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, на літній оздоровчий період.

Батьки мають право:

• на отримання якісних освітніх послуг;

• звертатися до адміністрації у разі виникнення питань щодо надання освітніх послуг, умов утримання, оплати за харчування дітей у яслах-садку;

• бути обраним в органи громадського самоврядування ясел-садка;

• вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання освітніх послуг; відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи

• на отримання компетентної консультації фахівців з питань розвитку та виховання дитини;

• на відвідування дитиною (випускником) ясел-садка в літній період до 31 серпня;

• бути присутніми та брати участь у навчально-виховному процесі у групі (за бажанням);

• звертатися до органів управління освіти всіх рівнів та до суду, якщо порушено права дитини та умови даної угоди.

• надавати благодійну допомогу ясла-садку 

• заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу. 

 

 

                                                                                              buling_kartinka.jpg — 6.75 kB

                                                                                                 

 

 

                                                                  

 

 

 

            ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВИ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.                                                                                                                                        

2.  На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).                                                                                                                           

3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.                                                                                    

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.     

                                                                                                                                               

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

 

                      ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.

 

1. При встановленні факту або підозрі на наявність булінгу (цькування) батьки, законні представники дитини, вихователль, сама дитина або інші учасники освітнього процесу повідомляють про це адміністрацію закладу освіти.

2. Керівник закладу освіти отримавши заяву про випадок боулінгу (цькування) невідкладно реагує на представлені факти:

2.1. Приймає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.2. Наказом по закладу освіти створює комісію з розгляду випадку булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вжиття відповідних заходів 

3. Результати службового розслідування викладаються в акті.

4. У разі підтвердження факту булінгу (цькування), адміністрація закладу освіти повідомляє відділ поліції та службу у справах дітей.

5. Рішення комісії реєструється в окремому журналі та доводиться до відома постраждалого.

6. Адміністрація закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).