Батькам на замітку

Інформація про заклад дошкільної освіти

 

Антонівський заклад дошкільної освіти № 51 "Колобок" створено у 1969 році. 

Проєктна потужність -  55 місць. У 2021-2022 навчальному році у ЗДО виховується 73 дитини.

Заклад має власну твердопаливну котельню.

Функціонує 3 групи, з них: 

 - 1 група раннього віку: "Сонечко" - 22 дитини;

 - 2 групи дошкільні: різновікова (3-5р.) "Веселка"- 27 дітей, різновікова (4-6р.) "Барвінок" - 26 дітей.

ЗДО - україномовний.

Структура та органи управління закладу: директор, адміністрація, педагогічна рада.

Вакантних посад - немає.

                                                                                          ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗДО 

Прийом дітей до ЗДО здійснює керівник, відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень) поточного року та протягом року, за наявності вільних місць – для інших вікових груп у відповідний ЗДО.

У випадку недоукомплектування груп або появи вільних місць керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж поточного навчального року (до квітня) відповідно до списків, сформованим у Реєстрі.

Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника відправляють електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

У разі встановлення статусу «До зарахування» заявник зобов’язується протягом 20 календарних днів подати керівникові ЗДО всі необхідні документи для зарахування, передбачені пунктом 9, про ЗДО міста, затвердженого постановою КМУ в редакції постанови від 27 січня 2021 року № 86:

-          заяву батьків або осіб, які їх замінюють

-          копію свідоцтва про народження дитини

-          медичну довідку, видану відповідно до статі 15 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати ЗДО

Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника ЗДО.

До документів, наданих батьками або особами, які їх замінюють, додається реєстраційна картка, яка роздруковується керівником закладу при перегляді черги. При зарахуванні дитини до закладу реєстраційна картка перекладається до особової справи дитини.

У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО, заявник може реєструватися до іншого ЗДО, де є вільні місця.

У разі відмови батьків від іншого запропонованого ЗДО, залишається в Реєстрі до моменту наявності місць, за умови відповідності віку дитини обраній віковій групі.

Першочергово зараховуються до ЗДО діти, які:

-          проживають а території обслуговування ЗДО, встановленої засновником;

-          є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

-          з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями і не мають протипоказань перебування в ЗДО;

-          належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

-          перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

-          діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

-          мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

На підставі письмовогозвернення батьків дітей з особливими освітніми потребами у ЗДО може бути створена інклюзивна група у порядку, визначеному чинним законодавством.

Діти, які не були забезпечені місцем у ЗДО в попередньому році автоматично переводяться до іншої вікової групи відповідно до дати реєстрації. 

 

 

 ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ 

в Антонівському закладі дошкільної освіти № 51

ЗДО  працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи груп ЗДО:

07:00-17:30

чергова група:

07:00-19:00

Ранковий прийом дітей здійснюється з 7:00 до 8:00. 

Діти з ознаками захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються.

Після перенесеного захворювання прийом дітей дозволяється лише за наявності медичної довідки.

Дітям до 3-х років щодня під час прийому до дошкільного закладу проводиться термометрія (вимірювання температури).

 

Під час відсутності дитини в ЗДО за нею зберігається місце  у разі:

• хвороби,

• карантину,

• санаторного лікування, 

• на час відпустки  батьків або  осіб,  які  їх  замінюють,

• у  літній  оздоровчий  період (75 днів)

 

Відрахування  дитини  із  ЗДО  може здійснюватись:

• за  бажанням  батьків   осіб,  що  їх  замінюють;

•  на  підставі  медичного  висновку  про  стан  здоров’я   дитини,  що  виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у  дошкільному  закладі  даного  типу;

• у разі  несплати  батьками  або  особами,  які їх  замінюють, плати  за  харчування  дитини  протягом  двох  місяців.

 

Організація харчування дітей

Організація харчування дітей у ЗДО регламентоване нормативними документами:

 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р.№298/227 (зі змінами);

• Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591  «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (із змінами).

• Порядок   організації   харчування   дітей   у  навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005  N 242/329.

• У ЗДО здійснюється триразове харчування у суворо визначений час з інтервалами у 3-4 години:

• для групи  раннього віку (від 2 до 3 років) 

• сніданок 8.00-8.45

• обід 11.40-12.20

• вечеря 15.15-15.50;  

• для дошкільних груп (від 3 до 6 років)

• сніданок 8.30-9.00

• обід 12.00-13.00

• вечеря 15.30-16.10. 

Об'єм порцій відповідає віку дитини. 

Оплата за харчування дітей становить 60%  від вартості харчування на день. Згідно з рішенням виконкому Херсонської міської ради від 23.08.2019 № 302 сума оплати для батьків складає 30 грн для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років) та 20,40 грн - для дітей раннього віку (від 2 до 3 років). 

Оплата за харчування здійснюється лише за дні відвідування дітьми дошкільного закладу.

Пільги на харчування дитини надаються після надання підтверджуючих документів,  встановлених чинним законодавством. Вносити плату за харчування необхідно до банківської установи до 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата.

Організація освітнього процесу

ЗДО здійснює освітній процесс  відповідно до вимог державного стандарту - Базового  компоненту дошкільної освіти.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, надаються на платній основі,  згідно договору, укладеному між батьками,  або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження  дитини,  визначеного Міністерством освіти і науки  разом з Міністерством охорони здоров’я.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, або на осіб, які їх замінюють.  Відвідування дитиною ЗДО не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя і здоров’я.

Організація освітнього процесу у ЗДО здійснюється згідно режиму дня. Режим дня кожної вікової групи відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять, різних видів діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо.

• Щоденна загальна тривалість прогулянки дітей становить 4 год., 

• Загальна тривалість сну для дітей від 2 до 3 років -  становить 3 год.,

• Для дітей від 3 до 6 років – 2-2,5 год.

• Заняття для дітей від 2 до 3 років проводяться у кількості 10 на тиждень ( 2 на день) тривалістю до 10 хв. 

• Для дітей від 3 до 4 років проводиться 11 занять на тиждень тривалістю не більше 15 хв. 

• Для дітей від 4 до 5 років – 12 занять на тиждень тривалістю до 20 хв. 

• Для дітей від 5 до 6 років – 15 занять на тиждень тривалістю до 25 хв.

  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- Сприяти отриманню дитиною освітніх послуг, які надає ЗДО

- Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, збереження навколишнього середовища.

- Постійно дбати про збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей.

- Поважати гідність дитини.

- Виховувати у дитини любов до праці, поважне ставлення до оточуючих.

- Дотримуватись правил гігієни та санітарії у догляді за дитиною.

- Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, Статуту, режиму роботи ЗДО: 10,5 годин, з 7.00 до 17.30, чергова група з 17.30 до 19.00, 5 днів на тиждень, вихідні – субота та неділя.

- Відповідно до чинного законодавства України своєчасно здійснювати оплату за харчування дитини у яЗДО  (щомісяця до 10 числа).

- Брати участь у громадському житті ЗДО № 51, відвідувати групові та загальні батьківські збори.

- Виконувати рішення батьківських зборів.

- Брати участь у культурно-масових заходах групи та ЗДО 

- Своєчасно приводити дитину в ЗДО, не запізнюватися, не порушувати режим ЗДО, не пропускати заклад без поважних причин.

- У разі відсутності дитини негайно повідомляти вихователя, адміністрацію ЗДО про причини відсутності та стан здоров'я дитини.

- Після хвороби чи інших причин відсутності дитини у ЗДО  надавати довідку лікаря про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення.

- Не приводити хвору дитину у ЗДО, у разі виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомляти вихователя групи, старшу медичну сестру.

- У разі алергійних реакцій або хронічних захворювань дитини повідомляти старшу медичну сестру, вихователя.

- Під час ранкового прийому передавати дитину лише вихователеві групи персонально. Не дозволяється самостійно відпускати дитину до ЗДО.

- Забирати дитину вчасно із ЗДО.

- Неповнолітнім дітям та стороннім особам, яких не зазначено батьками у письмовій заяві, діти із ЗДО  не віддаються.

- Батькам та іншим особам у стані алкогольного сп’яніння приходити за дітьми забороняється.

- Своєчасно надавати, передбачені переліком, документи на отримання пільг за харчування дитини у ЗДО, у порядку встановленому чинним законодавством.

- Завчасно повідомляти та писати заяви у випадку санаторного лікування дитини, відсутності дитини у ЗДО на період відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, на літній оздоровчий період.

Батьки мають право:

• на отримання якісних освітніх послуг;

• звертатися до адміністрації у разі виникнення питань щодо надання освітніх послуг, умов утримання, оплати за харчування дітей у яЗДО;

• бути обраним в органи громадського самоврядування ЗДО;

• вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання освітніх послуг; відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи

• на отримання компетентної консультації фахівців з питань розвитку та виховання дитини;

• на відвідування дитиною (випускником) ЗДО в літній період до 31 серпня;

• бути присутніми та брати участь у навчально-виховному процесі у групі (за бажанням);

• звертатися до органів управління освіти всіх рівнів та до суду, якщо порушено права дитини та умови даної угоди.

• надавати благодійну допомогу ЗДО 

• заслуховувати звіти керівника про роботу ЗДО. 

Гурткова робота В ЗДО

 

гурток «ХОРЕОГРАФІЯ» - Нікітенко Марія Сергіївна

Програма ХОРЕОГРАФІЧНОГО гуртка передбачає додаткові освітні  послуги для дітей дошкільного віку відповідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» за художньо-ететичною лінією розвитку.

Програма складається з основних розділів:

- Хореографічна абетка: вправи класичної системи танцю, традиційні танцювальні комбінації екзерсису для розвитку загальної музикальності,танцювальності, естетичної виразності,культури рухів.

- Весела гімнастика: вправи для розвитку гнучкості, зміцнення сили.

- Музична скринька: колективно-порядкові вправи на засвоєння перешикувань; вправи на музично-слухове сприймання.    

- Українські витинанки: знайомство з українським народним танцем, костюм, традиційні українські рухи, комбінації.

- Сучасна пластика: танцювальні комбінації та композиції в сучасних ритмах.

- Постановочна та репетиційна робота

Мета - залучення підростаючого покоління до краси хореографічного мистецтва; виховання інтересу та любові до танцювальної діяльності; формування початкових хореографічних умінь та навичок, засвоєння нескладних танцювальних рухів та етюдів; розкриття та розвиток творчого потенціалу, виявлення та створення умов для розвитку обдарованих дітей.

Завдання:

- ознайомити дітей з різними видами танцювального мистецтва (народний, історико- побутовий, бальний, класичний, сучасний) та доступною термінологією відповідного хореографічного напрямку;

- формувати навички виконання хореографічних рухів, які відповідають віковим особливостям та індивідуальним можливостям дітей, сприяти розвитку вміння вільно володіти своїм тілом і користуватися необхідними засобами рухової виразності (добирати до рухів відповідні пози, жести, міміку);

- вчити співвідносити рухи з характером музики, розвивати почуття ритму (відображення в русі плесканням або тупотінням ритмічного малюнку мелодії); розвивати силу та еластичність різних груп м'язів, здійснювати профілактику та корекцію окремих анатомо-фізіологічних відхилень; розвивати вміння орієнтуватись у просторі під час виконання різних видів музично- ритмічних рухів, самостійно перешиковуватись і виконувати композиційні малюнки („хвилі", „завиток", „великі та маленькі зіроньки", „концентричні кола" та ін.);

- розвивати вміння емоційно переживати ігрову ситуацію в танці, знаходити індивідуальну пластику для розкриття музично-рухового образу, заохочувати до вільної імпровізації під час складання власних танцювальних форм, привертати увагу до краси власних рухів;

- залучати дітей до національної народної творчості, знайомити з композиційними різновидами українського танцю (хоровод, гопак, козачок, гуцулка); виховувати інтерес до танцювальної діяльності, розвивати естетичні почуття та художній смак, формувати навички культури поведінки та культури одягу, виховувати морально-вольові якості.

гурток «ЛОГІКА» - Шапошник Тетяна Анатоліївна

МЕТА: виховувати інтерес до виконання логіко-математичних вправ та завдань, розширювати та вдосконалювати навички логічного мислення та логіко-математичних навичок; розвивати пізнавальні інтереси  та основи критичного мислення у дітей молодшого та дошкільного віку.

ЗАДАЧІ:

Ø   - познайомити дітей та навчити працювати із наборами дидактичного матеріалу «Палички Кюізенера»

Ø   - познайомити дітей та навчити працювати із наборами дидактичного матеріалу «Блоки Дьєнеша»

Ø   - познайомити дітей із поняттям «колір-цифра», навчити орієнтуватися у відповідності цифри до кольору;

Ø   - вдосконалювати та закріплювати знання дітей про геометричні фігури (назва, форма, розмір, товщина);

Ø   - формувати та розвивати навички класифікації предметів за певними ознаками;

Ø   - вдосконалювати та закріплювати назви кольорів;

Ø   - розвивати логічне мислення дітей

Ø   - розвивати логіко-математичні навички мислення дітей під час роботи з паличками Кюізенера та блоками Дьєнеша;

Ø   - розвивати увагу, пам'ять;

Ø   - розвивати дрібну моторику рук, образотворчі та конструкторські навички;

Ø   - формувати та розвивати інтерес роботи в парі та у підгрупі.

Тематика та змістове навантаження занять спрямовані на індивідуальні особливості кожної вікової групи дітей.   

гурток з краєзнавства «СТЕЖКАМИ РІДНОГО КРАЮ» - Афанащенко Наталя Сергіївна

Метою роботи гуртка є:

Формувати у дітей старшого дошкільного віку відданості своїй Батьківщині, залучення їх до національної культурної спадщини.

- Ознайомлення з місцевою історією та збереження історичного середовища.

- Формувати основи екологічної свідомості.

- Розширити знання про природу рідного краю, селища.

- Підвести дітей до усвідомлення розуміння цінності природи, показати важливість природних ресурсів (води, повітря) у житті людини.

- Підвести до поняття, що дорослі і діти, це теж частина природи.

- Виховувати дбайливе, економне ставлення до природних ресурсів.

- Виховання правильної поведінки в природі.

- Виховання бажання дбайливо ставитися до свого здоров’я.

- Виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу.

гурток «ЗВУКАРИК» - Головченко Вікторія Євгенівна

Мета роботи гуртка: вдосконалення і корекція звукової сторони мови, збільшення словникового запасу, формування лексичної- граматичної сторони мови, розвиток зв’язного мовлення.

Завдання

Освітні:

1. формування слухової уваги, сприйняття і фонематичного слуху;

2. формування вміння регулювати силу голосу;

3. формування правильної звуковимови;

4. формування поняття про  лексико - граматичні категорії мови.

Розвиваючі:

1. розвивати дихання, голос і мімічні м'язи;

2. розвивати артикуляційну моторику;

3. розвивати слухову і зорову увагу;

5. розвивати зв'язне мовлення.

Виховні:

1. Виховувати вміння слухати один одного;

2. виховувати почуття співпереживання, взаємоповаги;

3. виховувати самоконтроль за промовою.

Форма проведення заняття і методи:

1.фронтальна;

2.складання описових розповідей;

3.дидактичні рухливі ігри на автоматизацію звуків;

У зміст занять включені наступні види роботи:

1.артикуляційна гімнастика;

2.вправи на розвиток слухового сприймання, фонематичних процесів, уваги, пам'яті;

3.дихальні вправи;

4.вправи на розвиток темпу, ритму і корекції мовлення 5.лексико-граматичні вправи і вправи для формування зв'язного мовлення;

6.Вправи на розслаблення (релаксація).

Передбачувані результати:

1.правильна артикуляція  звуків мови в різних фонематичних позиціях;

2.підвищення мовної активності, розуміння зверненої мови;

3.зміцнення довільного і слухового уваги;

4.корекція лексико-граматичних сторони мови;

5.формування зв'язного мовлення.