Медичне обслуговування в закладі дошкільної освіти

здійснюється відповідно до:

· Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 34);

· Положення про заклад дошкільної освіти (п. 30 – 32, 40);

· Постанови кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №826 «Порядок медичного обслуговування дітей у ЗДО»,

· спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у ЗДО»,

· Статуту ЗДО.

         В закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. 

Медичне обслуговування дітей здійснюється штатним середнім медичним персоналом:

- сестра медична старша – Бідіна Марина Михайлівна.

У своїй роботі сестра медична керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки.

 

 

Медичне обслуговування  дітей у дошкільному навчальному закладі включає:

Щоденні медичні огляди дітей здійснюються медичним персоналом ЗДО. У разі виявлення ознак інфекційної хвороби дитину ізолюють від здорових дітей. За показами дитині надають невідкладну медичну допомогу. Залежно від стану дитину залишають у ізоляторі до приходу батьків або викликають швидку/невідкладну медичну допомогу для медичного огляду дитини та можливої госпіталізації. До закладу охорони здоров'я, за яким закріплений ЗДО, негайно направляється екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове отруєння, незвичайну реакцію на щеплення тощо.

Під час ранкового прийому дітей до ЗДО вихователь оглядає дитину, перевіряє чистоту її тіла, волосся, одягу. Дитину, яка захворіла протягом дня у ЗДО, ізолюють від інших дітей та повідомляють про це батьків.