Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

Використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

 

126055

1985

26668

16729

11924

2120 нарахування на заробітну плату

 

27732

 

В т.р д одаткові освітні послуги

Комунальні платежі

 

поступило

використано

 

 

план

витрачено

 

12290

5758

 
     

 

електроенергія

 

8746,70

 

Благодійні внески

водопостачання

 

714,84

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

За харчування

 

14377,70

2722,56

 

2700

22,56

За повірку вимірювальної техніки

 

1122,45

 

 

З батьківської плати було проплачено за продукти харчування-10971,00 грн;

З благодійних внесків було проплачено за шафу для одягу -2700,00 грн

В листопаді   були оприбутковані господарчі та канцелярські товари на потреби дитячого садка  на суму 5711,64 грн  та був придбаний відео омофон на суму 2125,00 грн

Придбання акустичної колонки

 

5000,00

Користування ітнтернетом

 

250,00

Послуги охорони

 

250,00

Придбання сканера

 

2000,00