Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

Використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

 

108469

4094

21249

23359

1985

2120 нарахування на заробітну плату

 

24332

 

В т.р д одаткові освітні послуги

Комунальні платежі

 

поступило

використано

 

 

план

витрачено

 

7485

7285

 
     

 

електроенергія

 

7119,13

 

Благодійні внески

водопостачання

 

607,72

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

За харчування

 

15309,20

1152,12

2500

929,56

2722,56

Навчання спеціалістів

 

270,00

 

З батьківської плати було проплачено за продукти харчування-14598 грн.

З благодійних внесків проплачено за журнали-936 грн, за питну воду-240грн, за кулер-300 грн, за рукомийник -929,56 грн

В жовтні  були оприбутковані господарчі та канцелярські товари на потреби ясел-садка  на суму 9065,15 грн

Користування ітнтернетом

 

250,00

Послуги охорони

 

250,00

Обслуговувааня вогнгасників

 

533,40