Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

Використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

 

113086

7155

10892

13953

4094

2120 нарахування на заробітну плату

 

25965

 

В т.р д одаткові освітні послуги

Комунальні платежі

 

поступило

використано

 

 

план

витрачено

 

 

 

 
     

 

електроенергія

 

2881,89

 

Благодійні внески

водопостачання

 

464,40

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

За харчування

 

14612,20

1152,12

 

 

1152,12

 

 

 

У вересні  були оприбутковані господарчі та канцелярські товари на потреби ясел-садка на суму 7914,40 грн та закуплені дитячі шафи в кількісті 24 шт. на 14100,00 грн.

Також проплачені послуги на суму 634,51 грн.

 

 

 

Користування ітнтернетом

 

250,00

Послуги охорони

 

250,00