Батькам на замітку

Інформація про заклад дошкільної освіти

Антонівський ясла-садок № 51 "Колобок" створено у 1969 році. 

Проектна потужність -  55 місць. У 2018-2019 навчальному році у ясла-садку виховується 75 дітей.

Заклад має власну твердопаливну котельню.

Функціонує 3 групи, з них: 

- 1 група раннього віку;

 - 2 групи дошкільні.

 

Структура та органи управління закладу: директор, адміністрація, педагогічна рада.

 

 

 Персонал закладу складає 20 працівників.

Освітний процес забезпечує 6 педагогічних працівників, з них:
4 педагога з повною вищою педагогічною освітою;
2 педагога  з неповною вищою освітою. 
Педагогічний склад працівників досвідчений, ініціативний та молодий. 

Адміністрація закладу:
директор - Чорна Анна Іванівна
сестра медична старша - Місків Юлія Андріївна
завідувач господарством - Тищенко Ірина Анатоліївна
Спеціаліст:
музичний керівник - Солохіна Оксана Анатоліївна
                                 

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ в Антонівському ясла – садку № 51

Ясла-садок працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи груп ясла – садка:

07:00-17:30

чергова група:

07:00-19:00

Ранковий прийом дітей здійснюється з 7:00 до 8:00. 

Діти з ознаками захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються.

Після перенесеного захворювання прийом дітей дозволяється лише за наявності медичної довідки.

Дітям до 3-х років щодня під час прийому до дошкільного закладу проводиться термометрія (вимірювання температури).

 

Під час відсутності дитини в дошкільному закладі за нею зберігається місце  у разі:

• хвороби,

• карантину,

• санаторного лікування, 

• на час відпустки  батьків або  осіб,  які  їх  замінюють,

• у  літній  оздоровчий  період (75 днів)

 

Відрахування  дитини  з  дошкільного  закладу  може здійснюватись:

• за  бажанням  батьків   осіб,  що  їх  замінюють;

•  на  підставі  медичного  висновку  про  стан  здоров’я   дитини,  що  виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у  дошкільному  закладі  даного  типу;

• у разі  несплати  батьками  або  особами,  які їх  замінюють, плати  за  харчування  дитини  протягом  двох  місяців.

 

Організація харчування дітей

у дошкільному закладі регламентована нормативними документами:

 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р.№298/227 (зі змінами);

• Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591  «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (із змінами).

• Порядок   організації   харчування   дітей   у  навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005  N 242/329.

• У дошкільному закладі здійснюється триразове харчування у суворо визначений час з інтервалами у 3-4 години:

• для групи  раннього віку (від 2 до 3 років) 

• сніданок 8.00-8.45

• обід 11.40-12.20

• вечеря 15.15-15.50;  

• для дошкільних груп (від 3 до 6 років)

• сніданок 8.30-9.00

• обід 12.00-13.00

• вечеря 15.30-16.10. 

• Об'єм порцій відповідає віку дитини. 

• Оплата за харчування дітей становить 60%  від вартості харчування на день. Згідно з рішенням виконкому Херсонської міської ради від 20.10.2015 № 365 (зі змінами) ця сума складає 15 грн. для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років) та 10,20 грн. - для дітей раннього віку (від 2 до 3 років). Для дітей з багатодітних сімей (троє і більше дітей)  оплата за харчування становить відповідно 7,50 грн. (для дітей дошкільного віку) та 5,10 грн. (для дітей раннього віку ).

• Оплата за харчування здійснюється лише за дні відвідування дітьми дошкільного закладу.

 

 

Пільги на харчування дитини надаються після надання підтверджуючих документів,  встановлених чинним законодавством. Вносити плату за харчування необхідно до банківської установи до 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата.

 

  Дошкільний заклад здійснює освітній процесс,  відповідно до вимог державного стандарту - Базового  компоненту дошкільної освіти.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою надаються на платній основі,  згідно договору, укладеному між батьками,  або особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження  дитини,  визначеного Міністерством освіти і науки  разом з Міністерством охорони здоров’я.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, або на осіб, які їх замінюють.  Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя і здоров’я.

 • Організація освітнього процесу у дошкільному закладі здійснюється згідно режиму дня. Режим дня кожної вікової групи відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять, різних видів діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо.

• Щоденна загальна тривалість прогулянки дітей становить 4 год. 

• загальна тривалість сну для дітей від 2 до 3 років -  становить 3 год.,

• для дітей від 3 до 6 років – 2-2,5 год.

• Заняття для дітей від 2 до 3 років проводяться у кількості 10 на тиждень ( 2 на день) тривалістю до 10 хв. 

• Для дітей від 3 до 4 років проводиться 11 занять на тиждень тривалістю не більше 15 хв. 

• Для дітей від 4 до 5 років – 12 занять на тиждень тривалістю до 20 хв. 

• Для дітей від 5 до 6 років – 15 занять на тиждень тривалістю до 25 хв.

  

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- Сприяти отриманню дитиною освітніх послуг, які надає ясла-садок 

- Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, збереження навколишнього середовища.

- Постійно дбати про збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей.

- Поважати гідність дитини.

- Виховувати у дитини любов до праці, поважне ставлення до оточуючих.

- Дотримуватись правил гігієни та санітарії у догляді за дитиною.

- Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, Статуту, режиму роботи ясел-садка: 10,5 годин, з 7.00 до 17.30, чергова група з 17.30 до 19.00, 5 днів на тиждень, вихідні – субота та неділя.

- Відповідно до чинного законодавства України своєчасно здійснювати оплату за харчування дитини у яслах-садку  (щомісяця до 10 числа).

- Брати участь у громадському житті ясел-садка № 51, відвідувати групові та загальні батьківські збори.

- Виконувати рішення батьківських зборів.

- Брати участь у культурно-масових заходах групи та ясел-садка 

- Своєчасно приводити дитину в ясла-садок, не запізнюватися, не порушувати режим ясел-садка, не пропускати заклад без поважних причин.

- У разі відсутності дитини негайно повідомляти вихователя, адміністрацію ясел-садка про причини відсутності та стан здоров'я дитини.

- Після хвороби чи інших причин відсутності дитини у яслах-садку  надавати довідку лікаря про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення.

- Не приводити хвору дитину у ясла-садок, у разі виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомляти вихователя групи, старшу медичну сестру.

- У разі алергійних реакцій або хронічних захворювань дитини повідомляти старшу медичну сестру, вихователя.

- Під час ранкового прийому передавати дитину лише вихователеві групи персонально. Не дозволяється самостійно відпускати дитину до ясел-садка.

- Забирати дитину вчасно із ясел-садка.

- Неповнолітнім дітям та стороннім особам, яких не зазначено батьками у письмовій заяві, діти із ясел-садка  не віддаються.

- Батькам та іншим особам у стані алкогольного сп’яніння приходити за дітьми забороняється.

- Своєчасно надавати, передбачені переліком, документи на отримання пільг за харчування дитини у яслах-садку, у порядку встановленому чинним законодавством.

- Завчасно повідомляти та писати заяви у випадку санаторного лікування дитини, відсутності дитини у яслах-садку на період відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, на літній оздоровчий період.

Батьки мають право:

• на отримання якісних освітніх послуг;

• звертатися до адміністрації у разі виникнення питань щодо надання освітніх послуг, умов утримання, оплати за харчування дітей у яслах-садку;

• бути обраним в органи громадського самоврядування ясел-садка;

• вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання освітніх послуг; відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи

• на отримання компетентної консультації фахівців з питань розвитку та виховання дитини;

• на відвідування дитиною (випускником) ясел-садка в літній період до 31 серпня;

• бути присутніми та брати участь у навчально-виховному процесі у групі (за бажанням);

• звертатися до органів управління освіти всіх рівнів та до суду, якщо порушено права дитини та умови даної угоди.

• надавати благодійну допомогу ясла-садку 

• заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.